Khutbah Idul Adha 1432 H (Bahasa Jawa)

Disampaikan pada Solat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jambidan Timur


الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3x

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ: فَيَاعِبَادَ اللهِ : اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ: يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Allahuakbar 3x Walillahilhamd..

Poro Ibu, Poro Bapak kaum muslimin-muslimat rohimani warohimakumullah.

Langkung rumiyen, sumunggo kito sedoyo sami tansah ngunjukaken raos syukuripun dumateng gusti Allah Swt, Allah ingkang moho rohman lan rohim, pengasih mboten pilih kasih, penyayang mboten pandang saying. Ugi Allah ingkang moho wicaksono, mbonten ngenal panggenan lan swasono.

Solawat lan salam, mugi tetep kacurah dumateng junjungan kito, Rosulullah Muhammad Saw, lan mugi lumeber dumateng poro sahabat, kerabat lan sedoyo umat ingkang tansah nyepeng ajaran kanjeng nabi. Mugikemawon, Allah Swt kerso nglebetaken kito sedoyo, sebagai bagian  umatipun kanjeng Nabi, tansah nindaaken ajaran-ajaranipun, sehinggo benjing wonten ing yaumil akhir, atas ridlonipun Allah Swt  bade nampi syafa’at saking kanjeng nabi, Allohumma Amiin.

Allahuakbar3x Walillahilhamd…

Sakmeniko kito sedoyo tepat wonten ing dinten puncak kamulya’an wonten ing wulan dzulhijjah. Amargi sakmeniko kita  wonten ing tanggal 10 dzulhijjah 1432 H. Wulan dzulhijjah, utaminipun 10 dinten ingkang pertama, minongko dinten-dinten ingkang sanget dipun mulyaaken dening Allah Swt. Nanging sayangipun, kados-kados kaum muslimin kathah ingkang mboten ngrameni dinten-dinten meniko kalian syiar agama  kados wonten ing wulan romadlon misalipun. Katahipun tiyang, namung ngrameni wulan dzulhijah meniko wanci tanggal 9, 10, 11, 12, lan 13 kemawon. Padahal, ngendikanipun nabi wonten ing saktunggaling hadist:

ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذ الأيام يعني أيام عشر ذي الحجة . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل

الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك يشيء

“Mboten wonten dinten ingkang amal  sholih ing dinten meniko langkung dipun tresnani dening Allah Swt ketimbang dinten-dinten sanesipun, inggih puniko 10 dinten pertama wonten ing wulan dzulhijjah. Poro sahabat lajeng tanglet dumateng rosulullah, menopo ugi amal jihad wonten ing merginipun Allah Swt. Rosul njawab: leres, jihad ugi kalah kamulyaanipun…keculai menawi wonten tiang ingkang medal sangking griyanipun kanthi mbekto jiwa lan hartanipun kangge jihad wonten ing merginipun Allah Swt, nanging kalih-kalihipun (jiwa lan hartanipun) mboten wonten ingkang wangsul (Mati syahid). [HR.Bukhari 2/381].

Saking hadits meniko sampun cetho kados pundi kamulyaanipun 10 dinten pertama wulan dzulhijjah. Namung pejah syahid wonten ing merginipun Allah Swt ingkang saged ngalahaken kautamaan amal sholih ingkang dipun tindaaken wonten ing 10 dinten pertama wonten ing wulan dzulhijah meniko. Nanging sayangipun, mboten katah kaum muslimin ingkang ngrameni dinten-dinten meniko kanthi amal-amal sholih ingkang katah.

Amalan menopo ingkang dipun anjuraken ing wulan dzulhijah meniko?

  • Amalan-amalam umum : sholat, puasa, tilawah, dzikir ingkah katah

Imam Ahmad ngriwayataken saking Ibnu Umar, bilih Nabi ngendiko:

مامن أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر , فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد .

 “Mboten wonten dinten ingkang langkung agung lan  langkung dipun tresnani dening Allah Swt kangge nindaaken amal kesaenan ketimbang sedoso dinten ingkang pertama wonten ing wulan dzulhijah, mongko podo ngatah-ngatahaken tahlil, takbir lan tahmid. [HR. Ahmad].

  • Ibadah Haji kagem ingkang mampu

Amalan meniko minongka kewajiban tumrap kaum muslimin ingkang nggadahi kemampuan. Ngendikanipun nabi:

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

 

“ Ing antawisupun Umroh kalian umroh, wonten tebusan saking dosa-dosa ing antawisipun kekalih umroh. Lan haji ingkang mabrur, mboten wonten piwalesipun saking Allah Swt, kejawi suwargo [HR. Muslim/1349].

  • Puasa Arofah

Dipun riwayataken dening Imam Muslim saking Abu Qotadah bilih Nabi nate ngendiko:

صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية

 “Puasa wonten ing dinten “arofah saged nglebur dosa setahun kapungkur lan setahun ingkang bade datang.” [HR.Muslim/1162].

  •  Qurban

Salah satunggaling amalan sunnah ingkang sanget dipun anjuraken wonten ing wulan dzulhijjah inggih meniko ibadah qurban. Qurban saged dipun maknai sebagai ngrelakaken menopo ingkang sakjatosipun inggih hak milik kito, Allah maringaken rizki meniko inggih saking ikhtiar ingkang kito tindakaken, ananging kanthi ikhlas kito kerso paringaken dumateng tiyang sanes.

Menawi kito tingali ayat-ayat perintah kangge qurban, duko printah saking Allah Swt dumateng Nabi Muhammad Saw menopo dene printah kagem Nabi Ibrahim As, perintah qurban  dumateng kekalih insan utama meniko dipun parengaken wonten ing kahanan ingkang sakjatosipun mboten pas miturut ukuran-ukuran menungso. Kito saged mangertosi hakikat qurban kanti saestu menawi kito mangertosi kahanan menopo ingkang saweg dipun raosaken dening kanjeng Nabi Muhammad Saw lan Nabi Ibrohim As naliko dipun printahaken dening Allah Swt kangge nindaaken qurban.

Perintah qurban kagem kanjeng Nabi Muhammad Saw Allah dipun dumugiaken dening Allah Swt wonten ing QS Al Kaustar ayat 1-3.

Tigo ayat wonten ing suroh Al Kaustar meniko, saged kito fahami kanti sae menawi kito mirsani peristiwa menopo ingkang melingkupi ayat-ayat meniko. Peristiwa menopo ingkang dados sebab turunipun ayat meniko? Kanthi memahami asbabul nuzul surah meniko, insya Allah kito bakal langkung mangertosi menopo hakikat qurban sakjatosipun.

Wonten ing kitab tafsir Fi Zilalil Qur’an, Sayyid Qutubh nyebataken bilih salah saktunggaling “kata kunci” suroh meniko wonten ing kalimat terakhir ayat terakhir, inggih meniko kalimat “Al Abtar”.

Al  Abtar minongko julukan/olok-olokan wonten  ing tradisi jahiliyah dumateng tiang  ingkang mboten gadah putro jaler utawi gadah putro jaler ananging sedoyo sami pejah nalikonipun tasih alit. Dumateng tiyang ingkang kados mekaten (mboten gadah putro jaler utawi putro jaleripun sami sedo) masyarakat jahiliyah maringi julukan “Al Abtar” ingkang artosipun “Pedot” saking nikmat Allah Swt.

Kados ingkang sampun kito mangertosi, Rosulullah Muhammad Saw ugi ngalami kahanan ingkang kados mekaten wau. Saking riwayat-riwayat hadist kito mangertosi, bilih kanjeng nabi gadah sekawan putro jaler, inggih meniko : Abdullah, Qosim, Thaher lan Ibrohim. Nanging mboten wonten saking putro nabi ingkang jaler meniko saged gesang ngatos dewasa. Sedoyo putro jaler nabi sedo nalikonipun tasih alit. Kahanan meniko dipun manfaatken dening kaum kafir quraisy kangge ngolok-olok kanjeng nabi sebagai “Al Abtar” tiyang ingkang “terputus” saking nikmat langit. Kaum kafir quraisy sami ngejek bilih Muhammad mesti sanes Nabi, Masak Nabi kok mboten gadah putro jaler, nabi kok “al abtar”, nabi kok terputus saking nikmat Allah Swt. Malah sebagian kaum kafir quraisy ngendikaken “Biarkan saja Muhammad berdakwah sesuka hatinya…toh dia tidak punya anak laki-laki yang dapat meneruskan perjuangannya…, Muhammad mboten perlu dipun lawan, paling-paling mbesok nek mpun pejah, mboten wonten tiyang ingkan bakal nerusaken perjuanganipun, wong piyambakipun mboten gadah putra jaler…

Allahuakbar 3x Walillahilhamd..

Poro Ibu, Poro Bapak kaum muslimin-muslimat rohimani warohimakumullah.

Rosulullah ugi namung manungso ingkang saged “sedih” menawi dipun olok-olok sebagai al abtar, masak Nabi kok “terputus” saking nikmat Allah, kok mboten gadah putro jaler, mbenjing ingkang bade nerasaken dakwah islam sinten, menopo leres piyambakipun bade terputus, mboten wonten ingkang nerasaken dakwah islam meniko?  Rosul gundah, rosul sedih, rosul khawatir….

Wonten ing situasai ingkang penuh “kegalauan” meniko, Allah Swt ngengetaken dumateng Nabi “Inna A’thoina kal kautsar”..Saestu Aku (Allah) sampun marengaken dumateng panjenengan (Muhammad) “Al Kautsar”.  Al Kautsar dening poro ulama saged dipun artosaken sebagai 1) telaga kautsar, telaga ingkang bade dipun nikmati wonten ing syuwargo, 2) Qur’an, minongko kenikmatan ingkang paling agung ingkang sampun Allah parengaken dumateng Nabi, 3) Pengikut ingkang kathah, ingkang bakal nerasaken perjuanganipun kanjeng nabi, sanajan nabi mboten kagungan putro jaler, 4) nikmat ingkah kathah, ingkang kathahipun mboten saged dipun etang.

Saksampunipun kanjeng nabi dipun elingaken bilih nikmat ingkang sampun Allah paringaken meniko katah sanget, Allah lajeng merintahaken “Fasollii Lirobbika Wanhar”, mongko solato siro marang pangeranmu lan sembelihono hewan qurban…

Saking ayat meniko saged kito priksani bilih Allah Swt merintahaken dumateng kanjeng nabi supados “berqurban” justru naliko Rosul saweg nandang duko, rosul saweg mboten sekeco manahahipun amargi dipun olok-olok dening kaum kafir qurasy, Rosul saweg wonten kahanan ingkang mboten omber. Wonten ing mriki saged kito ngendikaaken bilih ingkang naminipun berkorban meniko kedah dipun tindakaen sanajan sakjatosipun kita saweg mboten omber kahananipun. Justru wonten ing kahanan mekaten wau kito leres-leres saweg korban.

Nabi justru dipun dawuhi qorban sanajan piyambakipun saweg mboten omber kahananipun. Ananging Allah ngengetaken, sanajan tiyang kafir sami ngolok-olok “al Abtar”, nabi sampun dipun paringi nikmat sanesipun, nikmat ingkang langkung kathah, inggih meniko nikmat Islam, nikmat qur’an, pengikut ingkang kathah lan sanes-sanesipun. Justru wonten ing ayat terakhir Allah negasaken, bilih kaum kafir quraisy meniko ingkang bakalipun dados “al abtar”, Innasyaaniaka huwal abtar….Justru kaum kafir quraisy ingkang akhiripun etrputus, mboten nggadahi pengikut, malah mungkin keturunanipun mboten wonten ingkang nganggep.

Allahuakbar 3x Walillahilhamd..

Poro Ibu, Poro Bapak kaum muslimin-muslimat rohimani warohimakumullah.

Mekaten ugi printah qurban dumateng Nabi Ibrohim. Kados dipun sebataken dening Allah Swt wonten ing QS Ashofat 100-102:

100. Duh pengeran, mugi panjenengan maringaken dumateng kulo lare ingkang soleh

101. Mongko Allah maringi “berita gembira” kanti karunia arupi lare ingkang sabar (Ismail)

102. Mangka naliko lare wau sampun dumugi usia ingkang cukup, Ibrohim ngendiko dumateng larenipun “Duhai putraku, saktuhune insun dipun printahaken dening Allah Swt kangge nyembelih siro, mongko kados pundi saenipun?”, Ismail ngendiko : Duhai bapak, monggo tindakaken kemawon menopo ingkang dados dawuhipun Allah Swt, Insya Allah insun bakal sabar nampi ujian meniko…

Saking ayat meniko kito ugi mriksani, bilih ibadah qurban pancen awrat, dipun printahaken dumateng Ibrohim ingkang miturut “perhitungan” manungso kados-kados mboten pas.

Cobi dipun penggalihaken, Ibrohim sampun dangu mboten gadah putro…sampun dipun tenggo-tenggo inggih mboten dipun paringi dening Allah. Beberapa riwayat nyebataken ngantos atusan tahun anggenipun Ibrohim nenggo karunia arupi lare saking gusti Allah Swt. Ngantos piyambakipun tansah dedongo dumateng Allah, “Robbi hablii minasholihiin”, duh Allah mugi panjenengan maringaken dumateng kulo lare ingkang soleh.

Akhiripun Allah ngabulaken ing dongonipun Ibrohim. Piyambakipun dipun paringi lare jaler “Ismail”. Ismail dipun didik kanthi sae dening ibrohim, dipun mulyaaken sebagai lare ingkang sampun dangu dipun tenggo-tenggo. Anangin, nalikonipun Ismail sampun cekap usianipun, malah Allah Swt merintahaken dumateng Ibrohim kangge nyembelih ismail sebagai Qurban dumateng Allah Swt. Tentuke mawon, meniko awrat, kecuali tumrap tiang ingkang nggadai iman lan pengarep-arep dumateng Ridlonipun Allah Swt.

Semanten ugi kagem kito, menawi dipun pikir-pikir namung ngagem akal kemawon, mungkin kito bade ngraosaken menawi qurban meniko awrat. Nggeh pancen mekaten…. menawi mboten awrat…. mboten qurban naminipun. Sifat asal qurban pancen awrat, nanging saged ringan menawi kito nggadai iman lan pengarep-arep dumateng ridlonipun Allah Swt.

Dados sumonggo kito sedoyo tansah ikhtiar kangge nglawan “perasaan” awrat meniko kanti ngandelaken imanipun dumateng Allah Swt. Insya Allah, menawi kito iman, kito percoyo bilih menopo ingkang wonten ing “tangan” kito namung titipan saking Allah Swt, kito bakal ngraos ringan kagem berkurban. Ingkang mboten gadah harta melimpah tetep ikhtiar lan dedongo, mugi-mugi sanes wekdal saged qurban. Mungkin kanti nabung saben wulanipun, mungkin pados “Domba” ingkang alit (tasih cempe) lajeng dipun rumati, mugi-mugi tahun ngajeng saged dipun qorbanaken, lan usaha-usaha sanesipun supados saged nindakaken perintah qurban meniko wau.

Ingkang mekaten amargi hukum qurban pancen setengahipun wajib, miturut pendapat Imam syafi’I lan jumhur ulama, hukum qurban inggih meniko Sunnah Muaqadah. Malah menawi nderek pendapatipun imam abu hanifah qurban meniko hukumipun wajib tumrap saben-saben keluarga muslim.

من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

Sing sopo wonge mampu, ananging mboten nindakaken qurban, mongko ojo cerak-cerak ing panggonan solatku (masjid)

Hadis meniko maringaken penjelasan ingkang gambling dumateng kito, kados pundi anggenipun nabi sanget-sanget nggateaken perkoro qurban meniko wau.

Pramilo sumonggo, kito sedoyo sami tansah ikhtiar, mugi-mugi Allah Swt maringaken keikhlasan dumateng kito kangge nindakaen ibadah qurban ingkang miningko wujud syukuripun kito dumateng nikmat Allah ingkang sampun kito raosaken.

Sumonggo kito tutup khutbah meniko kanti dedongo dumateng Allah Swt, mugi Allah ndadosaken kito nggadahi keikhlasan kados ikhlasipun Ibrohim naliko dipun dawuhi ngorbanaken putronipun, mugi Alloh maringaken kesabaran kados sabaripun Ismail naliko bade dipun sembelih Ibrohim, lan mugi Allah maringaken rupi-rupi kemulyaan dumateng kito, kados ingkang Allah paringaken dumateng junjungan Nabi Muhammad Saw.

اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ وَافْتَحْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَارْحَمْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ وَارْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ

Duh gusti Allah, kawulo nyuwon tulung namung dumateng panjenengan, amargi Panjenengan inggih saksae-sae ingkang maringi pitulungan. Paringaken kemenangan dumateng kulo sami, amargi panjenengan saksae-sae ingkang paring kemenangan, Paringaken ampunan dumateng kulo sami duh Allah, amargi panjenengan saksae-sae ingkang saged maringi pangapuro, paringaken rahmat dumateng kolo sedoyo, amargi panjenengan saksae-sae ingkang paring rahmat, Paringaken rizki dumateng kulo sami, amargi panjenengan saksae-sae ingkang saged maringaken rizki, Duh Allah..paringaken pitedah dumateng kulo sami, lan mugi panjenengan ngrekso ing kulo sami saking kezdaliman tiyang-tiyang ingkang dzalim lan kafir.

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَناَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَ الَّتِى فِيْهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِى فِيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شرٍّ

Duh gusti Allah, mugi panjenengan mbagusaken ing agami kulo sami, amargi meniko minongko benteng kangge sedoyo urusan, Mugi panjenengan ndamel sae dumateng panggesangan donyo kulo sami amargi meniko minongko panggenan gesang kulo sami, Mugi panjenengan ndamel sae akhirat kulo sami, amargi meniko minongko panggenan kangge wangsul kulo sami, Lan mugi panjenengan ndadosaken panggesangan kulo sami minongko panggesangan ingkang dipun isi kanti amal solih, lan mugi panjenengan ndadosaken ing kematian kulo sami kangge ninggalaken sedoyo kejahatan.

.

 


[1] Disampaikan pada khutbah sholat ‘Idul Adha 1432 H yang diselenggarakan oleh  Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jambidan Timur di Lapangan Kretek, Jambidan, Banguntapan, Bantul.

[2] Anggota IKADI Cabang Kecamatan Banguntapan

Advertisements

About SabarNurohman

Saya sabar nurohman, staf pengajar di jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Aktivitas lain di luar kampus adalah sebagai trainer, tergabung d

Posted on November 5, 2011, in Materi Jhutbah and tagged . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. assalamualaikum..
    mohon ijin ngeprint teks khutbah’y dan trima kasih sebelumnya.
    semoga menjadi amal kebaikan panjenengan…aamiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: